Big Data

"No t'igualis, pensa diferent"

Big Data per a PIMES


Les empreses s'enfronten continuament a la confusió i a les exageracions que arriben per igual dels fabricants i analistes, en un intent de comprendre el que la tecnologia pot fer i el que no. En alguns casos s'aconsegueix integrar aquesta en el marc tecnològic de l'organització: tecnologies com bases de dades relacionals, ERP, CRM, arquitectures client.servidor, emmagatzament de dades, comerç electrònic, intel·ligència empresarial (IE) i el software lliure.

La clau de Big Data no és igualar-se als altres, d'implementar les mateixes tecnologies per ser com la resta, sinó d'aprofitar els coneixements únics que s'obtenen sobre els clients, productes i operacions i aplicar-los per reestructurar el procés de creació de valor, optimitzar les principals iniciatives empresarials i descobrir noves possibilitats de monotorització.
En resum, actualment ens trobem enmig d'una revolució dels negocis basat en les dades. Hi ha noves fonts de dades generades per medis socials (Facebook, Twitter, Google + etc), mòbils, sensors o màquine que poseeixen el potencial per canviar el procés de generació de valor a l'empresa.
Els medis socials proporcionen coneixements sobre els interessos, pasions, afiliacions i associacions dels usuaris que es poden utilitzar per optimitzar el procés de captació de clients. Les dades generades per màquines o sensors són més precises i permeten veure les dades en temps real, cosa que permet fer un manteniment predictiu i fer recomenacions sobre el rendiment dels productes i optimitzar la xarxa. A més, els smart phones permeten obtenir coneixements adicionals bastant-se en la localització dels usuaris i el seu compromís en temps real, que permeten als minoristes tradicionals competir directament amb els d'Internet al proporcionar una interacció amb el client millor i més dirigida.

Contactar amb nosaltres