Synthesis Group

Integració de Sistemes de Gestió mitjançant l’aplicació de Noves Tecnologies, orientat a millorar l’eficiència productiva i de presa de decisions dels seus clients.

Serveis d'Integració i Solucions Industrials


Argus Dynamics col·labora obertament amb Synthesis Group, Líders en Arquitectura i Desenvolupament d’Integració de Sistemes d’Informació i Solucions de Gestió del Coneixement. Aporten valor per la seva Especialització en Integració, Qualitat en els Processos Productius, Experiència i qualificació del seu Personal, Independència tecnològica: Opinió i Coneixement en noves tendències, Compromís amb el resultat assegurant la Proximitat: ni la mida ni la dispersió són suficients i la proximitat en la presa de decisions.

La seva Missió és la de col·laborar amb les empreses millorant els seus processos de negoci, mitjançant solucions adaptades a cada necessitat específica i integrades en el seu entorn operatiu.

MÉS INFORMACIÓ